Kompaktne betonare nude važne prednosti, posebno u građevinskim projektima. Ove praktične mašine, koje se lako mogu da instaliraju blizu gradilišta, najpoželjniji su proizvodi kompanija koje žele da povećaju obim svog poslovanja ili smanje operativne troškove.

FABO Mix kompaktna betonara, sastoji se od bunkera četvorokutastih agregatnih kvadratnih oblika i sortiranih bunkera, sistema za prenos agregata sa korpom i traka. Silos za cement u željenom kapacitetu može biti povezan sa našim sistemom. Kapaciteti naših kompaktnih elektrana mogu se povećati od 30 m3 na sat, do 200 m3 na sat. Naša kompaktna postrojenja za doziranje betona nove generacije među najtraženijim su modelima na svetskom tržištu sa prednostima jednostavne ugradnje i lakog održavanja, kao i masovne proizvodnje u uskim prostorima. Naše kompaktne serije betonara omogućavaju laku ugradnju i lakim transportom mogu se otpremiti u ceo svet. Pored toga, naši modeli FABO Kompakt serije mogu biti posebno dizajnirani u skladu sa zahtevima naših kupaca.

 

Koje prednosti nude kompaktne betonare?

  • Smanjuje logističke troškove pripremljene mešavine betona.
  • Sprečava kašnjenja usled faktora kao saobraćaj itd. tokom transporta betona.
  • Pruža kontrolu kvaliteta iz prve ruke za postizanje željenog kvaliteta betona.
  • Pomaže u velikoj meri da smanji operativne troškove i poveća profitabilnost.
Menu